Privacy Statement

Barten Groep bekend onder KVK nr. 30053581, Kaagschip 7, 3991 CS te Houten (en hierna verder te noemen als “Barten”) verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. Barten doet dit om bezoekers/klanten en derden zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken.

Via deze website (www.barten.nl, een website van Barten) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Barten vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens heel belangrijk. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de wet AVG stelt, deze wet is 25 mei 2018 ingegaan. Dat betekent onder andere dat wij:

duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welke doelen. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13-06-2018.

Functionaris Gegevensbescherming

In het kader van de wet AVG kunnen we melden dat Barten geen Functionaris Gegevensbescherming heeft, maar we helpen u graag met uw vragen. Hiervoor kunt u contact opnemen via info@barten.nl of 034 – 35 21 944.

Welke persoonsgegevens verwerkt Barten?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens middels deze website:

naam,
e-mailadres
en eventuele verdere informatie ingegeven in het veld vraag/opmerking

Verder verwerkt Barten  de volgende persoonsgegevens vanwege de personeelsadministratie: 

naam,
(privé) e-mailadres,
geboortedatum,
huisadres,
IBAN nr,
Persoonsidentificatie (ID),
privé telefoon nr’s,
rijbewijs, certificaten/scholingsdosier

Van partijen waarmee we (geregeld) samenwerken verwerken we de volgende persoonsgegevens:

bedrijfsnaam
bedrijfsversiging (adres)
contactpersoon(en),
e-mailadres,
telefoon nr

Deze gegevens bewaard Barten voor onbepaalde tijd en wordt bewaard omdat geregeld deze partijen nodig zijn voor projecten.

Welke persoonsgegevens verwerkt Barten op de website?

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Barten verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

1. Administratie en dienstverlening
In onze administratie houden we bij wie mogelijke klanten en leveranciers van Barten zijn, met daarbij de relevante contactpersonen. Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om u te kunnen bereiken en tot dienst te zijn.
U kunt Barten via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post, e-mail en Facebook. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

2. Nieuwsbrieven en mailings
U kunt u (in de toekomst) bij ons aanmelden voor de Barten nieuwsbrief, mogelijk gepersonaliseerd. Indien er een wijziging is met betrekking tot uw profiel dan kunt u uw profiel bijwerken in de geboden optie onderaan de nieuwsbrief. Wanneer u geen nieuwsbrieven van ons meer wilt ontvangen, dan kunt u u onderaan iedere nieuwsbrief uitschrijven (soms aangegeven met de term unsubscribe).

3. Marketing & Werving
Voor Barten campagnes verwerken we ook persoonsgegevens. Bijvoorbeeld IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Dit doen we om op de juiste plekken de meest relevante advertentie te kunnen laten zien.
Ook kunnen wij voor Barten (en aan ons gerelateerde campagnes) gebruik maken van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit kunnen wij doen via Facebook en mogelijk Instagram targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij u daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven.
Indien u niet wilt dat via deze platforms advertenties worden getoond dan kunt u dat bij ons aangeven via bovenstaande contactgegevens. Ook kunt u u hiervoor bij deze platforms afmelden. Hoe u dit kan doen, leest u op de volgende pagina’s door op de overeenkomstige link te klikken:

 • Facebook
 • Instagram (is een onderdeel van Facebook en deze verwijst naar dezelfde pagina)

Let op: het kan zo zijn dat u na eventuele afmelding nog steeds Barten advertenties te zien kan krijgen wanneer u valt in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten.

4. Verbetering Barten dienstverlening
Voor de verbetering van onze service houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden en open rates om te zien of (mogelijk in de toekomst) onze nieuwsbrieven relevant gevonden worden.

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heeft u tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van uw rechten gebruik te maken kunt u contact met ons opnemen via info@barten.nl of 034 – 35 21 944.

 • Informatie en inzage: Uiteraard kunt u inzien welke persoonsgegevens we van u hebben verwerkt en vastgelegd. We leggen u desgewenst uit over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Rectificatie:Heeft u het idee dat we verkeerde gegevens van u hebben vastgelegd? Laat het ons dan weten, dan passen we het zo snel als mogelijk aan.
 • Vergetelheid: U kunt kan ons verzoeken de persoonsgegevens die wij van u hebben te verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen. Gaat het om marketing doeleinden? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de nieuwe AVG wetgeving om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht u hier gebruik van willen maken, neem dan contact met ons op.

Daarnaast kunt u ook:

 • Uw toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als u toestemming voor een andere verwerking wilt intrekken, kunt u contact met ons opnemen.
 • Klacht indienen bij de AP: Indien u van mening bent dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. U kan hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

Barten bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doelen te bereiken. Wij bewaren gegevens zolang u geabonneerd bent op (onze toekomstige) nieuwsbrief. Wanneer u ons een e-mail stuurt of een vraag stelt via een contactformulier, bewaren we uw gegevens nog gedurende 6 maanden nadat we hierop hebben gereageerd, om eventuele vervolgvragen te kunnen beantwoorden. Bedrijfsgegevens bewaren we zolang de onderlinge dienstverlening loopt. Gerelateerde persoonlijke gegevens – in relatie met het bedrijf waarvoor u werkt of optreedt – vallen hier tevens onder.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst (opdracht, afname dienst en/of product of een evenement) en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Barten: het uitvoeren van onze doelstelling. Wilt u meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken neem dan contact met ons op!

Derde ontvangers

Voor de uitvoering enkele van onze diensten kunnen wij dienstverleners inschakelen. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Wij werken bijvoorbeeld samen met een mediapartner, onze accountant, een cloud omgeving, etc. en maken gebruik van Google Analytics. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van Barten.
Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen.

Links

Op de website van Barten zijn mogelijk een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Barten is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kunt u het privacy statement van de betreffende eigenaar/organisatie lezen.

Cookie statement

Wij gebruiken cookies op de website van Barten. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in ons privacy statement.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De volgende website plaatsen cookies of soortgelijke technieken (hierna: “cookies”):

 • https://barten.nl

Op de betreffende website(s) kunt u – indien van toepassing – toestemming geven voor het plaatsen van de cookies.

Hieronder vind u een lijst van cookies die geplaatst worden door de Barten website en hun functionaliteit:

Analytische cookies (Google Analytics):

Cookie Opslagperiode Doel
_gat   1 minuut   Wordt gebruikt om de snelheid van het verzoek te meten.
_gid   24 uur     Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers.
_ga   2 jaar       Analytische cookie die websitebezoek meet en wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers (anoniem).

Barten maakt gebruik van Analytics cookies om het gebruik van de Barten website te onderzoeken. Op die wijze wordt een permanente cookie op uw computer of mobiele apparaat geplaatst. Daardoor verkrijgt Barten inzicht in de wijze waarop en hoe vaak de Barten website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de Barten website worden doorgevoerd. Zodoende zorgen wij ervoor dat de Barten website optimaal werkt.

Barten verwerkt anonieme statistieken over bezoeken aan haar website. Dit gebeurt met een webanalyse systeem. Onder meer de volgende gegevens kunnen via cookies in het webanalyse systeem worden opgeslagen:

 • het IP-adres,
 • technische kenmerken zoals de browser die u gebruikt (zoals Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer of een andere browser),
 • de resolutie van uw computerscherm,
 • vanaf welke pagina u op de Barten website bent gekomen,
 • wanneer en hoe lang u de Barten website bezoekt of gebruikt,
 • of u gebruik maakt van functionaliteiten van de Barten website,
 • welke pagina’s u bezoekt op de Barten website.

Social cookies:

Cookie: Facebook; Act, c_user, csm, fr, lu, s, presence, p, xs
Doel: Cookies die inzichtelijk maken welke door Facebook ingezette media effectief is en door deze cookies kunt u op websites die u bezoekt, nadat u op de websites van de derden bent geweest, advertenties van de Barten te zien krijgen die bij uw voorkeur passen (interest based targeting).
Opslagperiode: Max 1 jaar

Advertentie cookies:

Cookie: Google Adwords, NID, HSID, SSID, APISID, SAPISID
Doel: Cookie dat inzichtelijk maakt welke door Google Adwords ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend.
Opslagperiode: Max 1 jaar

Cookies verwijderen

U kunt uw cookies het gemakkelijkst verwijderen via uw browser(s). Hieronder treft u een lijst met de meest gebruikte browsers en overeenkomstige links naar de manier waarop u in die browser uw cookies kunt verwijderen:

Houten, 23 april 2019

© 2020 | Alle rechten voorbehouden | Disclaimer | Privacy Statement | Ontwerp en bouw door Dune Pebbler