Barten Groep

Barten Groep realiseert en beheert kantoor- en bedrijfsgebouwen, winkelpanden, zorg- en overheidsgebouwen, scholen, sportgebouwen en woningen. Wij ontwerpen, plannen, bouwen, renoveren en onderhouden vastgoed.

Barten Groep bestaat uit:

  • Bedrijfsbureau: onze creatieve afdeling voor planning en organisatie
  • Tekenkamer. geavanceerde softwareprogramma’s waaronder AutoCad. Daarnaast zijn wij in staat projecten uit te voeren volgens het BIM (Building Information Modelling) systematiek.
  • Bouwbedrijf: realisatie
  • Beheer&Onderhoud: onze 24-uurs calamiteiten-, service- en onderhoudsdienst

Ons bedrijf is er op ingericht gedurende het gehele bouwtraject het aanspreekpunt voor alle betrokken partijen te zijn en binnen deze ketensamenwerking als regisseur op te treden. Naast vele vormen van nieuw- en verbouw heeft Barten grote ervaring met en kennis van herbestemmen bestaand vastgoed, duurzaam bouwen en outsourcing van beheer en onderhoud.

Onze ´Lean planning´ zorgt, samen met BIM, voor een vloeiend en transparant lopend bouwproces, waarbij een hoog afwerkingsniveau, efficiency en stipte oplevering speerpunten zijn. Het risico op meerwerk, vertragingen en onnodige budgetoverschrijdingen is met onze aanpak nihil.

 

© 2024 | Alle rechten voorbehouden | Disclaimer | Privacy Statement | Ontwerp en bouw door Dune Pebbler