Visie

Barten Groep wil voor vastgoedeigenaren en -beheerders de bouwpartner zijn die in staat is snel en adequaat projecten turn-key te realiseren. Daarvoor zijn in ons bedrijf de belangrijkste disciplines van het bouwproces en het daaropvolgende onderhoud en beheer verenigd. Wij willen onze (toekomstige) klanten alle werkzaamheden uit handen nemen bij het realiseren van hun wensen en behoeften en bezitten daarvoor over medewerkers met grote kennis en kunde op de gebieden ontwerpen, bouwen, afwerken, onderhouden en (technisch) beheren.

Voor Barten Groep zijn duurzaam bouwen en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen belangrijke speerpunten in het dagelijks handelen.

 

© 2024 | Alle rechten voorbehouden | Disclaimer | Privacy Statement | Ontwerp en bouw door Dune Pebbler