MVO/duurzaamheid

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen – aan te duiden met People Planet Profit én Passion (de vier P’s) – is een rekbaar begrip. En het blijft een begrip van vier woorden als deze manier van bedrijfsvoering niet in de cultuur van een bedrijf is verankerd. Bij Barten Groep is het al vele jaren een vanzelfsprekendheid dat we in al ons handelen ervan uitgaan dat deze niet schadelijk mag zijn voor mens en omgeving en dat een deel van onze winst ten goede komt aan maatschappelijke doelen.

People: Wij streven naar duurzaamheid in elk bedrijfsproces en hebben dit geborgd in een beleidsverklaring en bedrijfscode, die door alle medewerkers is ondertekend. Medewerkers overigens waarmee wij in meerderheid een ook duurzame – langjarige – arbeidsrelatie hebben. Een relatie die er toe leidt dat Barten Groep ook in economisch zware tijden geen mensen ontslaat, ook al gaat dit ten koste van het bedrijfsresultaat. Barten Groep stimuleert en bekostigt opleidingen en coaching van medewerkers en is een leerbedrijf voor jongeren.

Planet: Vanzelfsprekend proberen wij het milieu met onze werkzaamheden, ons vervoer en met ons materiaalgebruik zo weinig mogelijk te belasten. Ons streven naar duurzaamheid uit zich verder ondermeer in een optimalisering van samenwerkingsverbanden (opdrachtgevers, uitvoerders, gebruikers), flexibiliteit in organisatie, bouwmethoden en ontwerp en realisatie van gebouwen met een BREEAM-certificaat, met een optimale levensduur en minimaal energieverbruik.
Barten Groep is participant van de Dutch Green Building Council (DGBC). DGBC is dé netwerkorganisatie voor duurzaam bouwen en vastgoed met als missie: het verduurzamen van de gebouwde omgeving.

Een duurzamere omgeving begint bij onszelf. Vandaar hebben we besloten ons te certificeren voor ISO 14001 milieumanagement, sinds 16 mei 2018 zijn wij ISO 14001 gecertificeerd. Daarnaast is Barten Groep sinds 1 februari 2016 FSC® gecertificeerd. Sinds 1 januari 2017 zijn wij gevestigd in een zelf ontwikkeld nieuw bedrijfspand met een EPC van 0,0 en volgens het BREEAM principe gebouwd. Hiervoor zijn we volledig afgestapt van aardgas en zorgen circa 200 vierkante meter aan zonnepanelen ervoor dat wij er warmpjes bij zitten.

Ons streven is steeds meer samen te werken met lokale partijen en geven we onze opdrachtgevers advies middels bijvoorbeeld inzicht te geven in de Total Cost of Ownership TCO. In de nabije toekomst zal Barten Groep zich nog meer inzetten efficiënter om te gaan met gescheiden afvalstromen, reductie in papiergebruik en duurzame verlichting op kantoor en op onze bouwlocaties.

Profit: Barten Groep ondersteunt initiatieven van het eigen personeel dat zich belangeloos wil inzetten voor goede doelen of lokale initiatieven. Wij steunen verder ondermeer War Child. Voor opdrachtgevers kunnen wij inzichtelijk maken wat de terugverdientijd is van investeringen in duurzaamheid in combinatie met beschikbare subsidies (EIA/MIA).

Passion: Zonder passie geen Barten Groep, vakmanschap en eigen verantwoordelijkheid wordt als belangrijk uitgangspunt gezien bij ons. We zien graag dat onze mensen trots zijn op het werk wat ze doen en geven ze daarin alle vrijheid zich te ontwikkelen, passie is daarvoor onmisbaar.

© 2024 | Alle rechten voorbehouden | Disclaimer | Privacy Statement | Ontwerp en bouw door Dune Pebbler