Onderhouden

Dit betreft preventief onderhoud op basis van een MJOP (Meerjaren Onderhoudsplanning, tevens door of in overleg met ons op te stellen). Verder zaken als mutatiewerkzaamheden (huurwoningen), WMO aanpassingen aan woningen, houtrotsanering en upgraden hang- & sluitwerk.